Første tilfælde af coronavirus konstateret hos Beckhoff
Første tilfælde af coronavirus konstateret hos Beckhoff

Sikkerhed og forretning upåvirket

Som en global virksomhed arbejder Beckhoff på alle kontinenter og er repræsenteret med egne datterselskaber og medarbejdere. Coronavirussen har nu spredt sig til hele verden. I Asien er antallet af smittede ved at stabilisere sig. I Europa er den eksponentielle udvikling fortsat ukontrolleret. Nordamerika viser samme tendens, men her ser man ud til at være to uger bagefter udviklingen i Europa. Andre områder i verden ser ud til at følge den europæiske tendens.

To tilfælde af coronavirus blandt Beckhoffs medarbejdere

Der er indberettet to tilfælde af coronavirus blandt Beckhoffs medarbejdere - et i Israel og et i Verl i Tyskland. I begge tilfælde har myndighederne udstedt ordre om karantæne. Yderligere to medarbejdere hos Beckhoff i Israel er i karantæne. I Verl har den smittede person ikke haft kontakt med andre Beckhoff-medarbejdere, efter at vedkommende er blevet smittet, og der er ikke truffet yderligere forholdsregler for Beckhoffs medarbejdere.

I Østrig er én ansat blevet sat i officiel karantæne, da der er risiko for indirekte smitte efter et besøg i en lægepraksis. De israelske og østrigske ansatte udviser i øjeblikket ingen tegn på smitte. Den tyske medarbejder udviste tegn på influenzasymptomer fem dage efter formodet smitte, men vedkommende har ikke længere feber og er tæt på at være rask.

Yderligere trufne forholdsregler

Som en forebyggende foranstaltning har Beckhoff i Tyskland sendt yderligere ca. 20 ansatte i karantæne. I følge myndighederne udgør disse medarbejdere ikke en stor smitterisiko. Der er imidlertid en lille risiko for, at de kan have været i kontakt med virusbærere, da de for nylig har været på ferie i områder, der nu er blevet erklæret for risikozoner. Virksomhedens karantæne medfører anvisninger om ikke at arbejde på virksomhedens område samt en kraftig opfordring til at blive hjemme under karantænebetingelser.

Alle på Beckhoffs kontorer i Tyskland er for tiden underlagt karantæneforholdsregler. Alle Beckhoffs virksomheder verden over vil fortsat arbejde i henhold til de lovmæssigt foreskrevne eller anbefalede betingelser i det pågældende land.

Bortset fra ovennævnte tilfælde ser der heldigvis ikke ud til at være yderligere smittede blandt Beckhoffs internationale teams - ikke i Italien og Kina og selv ikke på vores kontor i Wuhan i den kinesiske provins Hubei.

Beckhoffs drift påvirkes ikke

En topprioritet for Beckhoff er helbredet hos medarbejderne og deres familier samt de pågældende virksomheders fortsatte drift. Vi er endvidere glade for at kunne fortælle, at Beckhoffs drift og funktioner fortsat vil fungere fint og stort set upåvirket i alle lande.

Beckhoff har tilpasset sine funktioner og processer efter disse ændrede betingelser. Så mange arbejdspladser som muligt flyttes til hjemmearbejdspladser (800 ud af 1000 i Tyskland). Alle produktions-, lager- og distributionsfunktioner sikres ved hjælp af separate lokaler og arbejdsplaner samt omfattende hygiejneforanstaltninger.

Beckhoff vil gerne takke alle sine medarbejdere, der har støttet disse ændringer og begrænsninger på eksemplarisk vis og med stort engagement.